Podrobnosti o vinětě

D2 e-známka
Roční 2024
81 280 Ft
D2 e-známka | Roční 2024 — Platí do 24 hodiny dne 31. ledna roku následujícího po dotyčném roce.
Země, ve které je vozidlo registrováno.
Zadejte registrační číslo bez pomlček.
Zadejte registrační číslo bez pomlček.
Náhled:
H
ABC123
Prosím, zkontrolujte to!