Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Užitečné tipy

V následující části upozorňujeme na nejdůležitější informace a představujeme nejnovější změny v maďarském systému e-známek.

Na co bychom si měli dávat pozor při nákupu?

Abyste se vyhnuli nejčastějším chybám uživatelů, měli byste při nakupování věnovat pozornost uplatnění e-známky v příslušné kategorii poplatků. Kategorie poplatků lze určit na základě oficiálních záznamů v osvědčení o registraci (pole J, F.1 a S.1). Kategorie D1 se skládá z osobního automobilu (nebo přívěsu) s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla nejvýše 3,5 tuny a kapacitou nepřesahující 7 osob, jehož číslo je v osvědčení o registraci uvedeno v kolonce „J“ kódem „M1“ nebo „M1G“. Upozorňujeme, že dálniční známka, kterou lze zakoupit na našich webových stránkách, je platná pouze na území Maďarska! Ve všech případech prosím zkontrolujte poznávací značku, insignie a dobu platnosti, abyste předešli typickým chybám. Doporučuje se uchovat potvrzovací dokument po dobu 2 let od posledního dne platnosti. V každém případě zkontrolujte, zda-li váš prohlížeč po úspěšném nákupu zobrazuje úspěšné potvrzení(zejména ID štítku) nebo zda-li jste potvrzení o úspěšném nákupu obdrželi e-mailem. Pokud se tak nestalo, informujte prosím naši zákaznickou linku.

Které jsou nejnovější zpoplatněné silniční úseky?

Rozsah placených silnic byl rozšířen o několik nových rychlostních silnic a hlavních silničních úseků předaných v průběhu roku 2020 a 1. ledna 2021, čímž se prodloužila délka sítě placených silnic v systému e-známek z 1356 km na téměř 1380 km. Nové úseky silnic:
  • Dálnice M35 (úsek mezi hlavní silnicí č. 481 a Berettyóújfalu), délka 18,7 km
  • Dálnice M4 (Berettyóújfalu - hlavní silnice č. 47), délka 3,7 km
Úplný seznam oddílů s platbami poplatků v systému e-známek obsahuje příloha číslo 2. nařízení Ministerstva hospodářství a dopravy 37/2007.(III.26.).

Jaká nová pravidla platí pro jízdní soupravy?

V několika bodech bude upravena regulace přípojných vozidel v systému e-známek. Důležitou novinkou je, že od začátku roku 2019 lze nárok na přívěsy (prémiová kategorie U) zakoupit také pro vozidlo náležející do prémiové kategorie D2 nebo B2 (kromě oprávnění D2 nebo B2).Toto ustanovení usnadňuje motoristům, kteří pomocí zakoupené e-známky cenové kategorie U na tahač mohou jezdit jakýmkoliv tažným vozem. Druhá část změn se týká výše příplatku, který může být uložen v případě neoprávněného užití silnic jízdní soupravou, a rozsahu těch, které mohou být povinny jej zaplatit.Podle nového nařízení, pokud ani tažné vozidlo mýtné kategorie D2 nebo B2 ani jeho přípojné vozidlo (mýtná kategorie U) nemají na rozdíl od minulosti právo na užívání silnic, nevznikají dva, ale pouze jeden příplatek, za jehož úhradu je povinen provozovatel tažného vozidla nebo jeho vlastník.Provozovatel nebo vlastník je rovněž povinen zaplatit příplatek, pokud tahač disponuje oprávněním užití silnic, avšak tažný vůz nikoliv.