Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Informace

V Maďarsku zahrnuje systém elektrických silničních známek osobní automobily (a jejich přípojná vozidla), motocykly, nákladní automobily s maximální přípustnou celkovou hmotností vozidla do 3,5 tuny, autobusy, vozidla nepodléhající mýtnému podle zvláštních právních předpisů a jejich přívěsy.

Dálniční známku je nutné zakoupit vždy před příjezdem do mýtného úseku (je vhodné se o ni postarat před zahájením cesty).Jedno pravidlo poskytuje usnadnění poctivým účastníkům silničního provozu, kteří omylem najeli na zpoplatněný silniční úsek, poskytuje nanejvýš 60 minut od doby pro zakoupení jejich oprávněnosti na užívání silnic.Následný nákup dálniční známky proto v zásadě nepředstavuje právo na užívání silnice se zpětnou účinností, dodatečně zakoupená dálniční známka s výjimkou výše uvedeného ​​představuje neoprávněné použití silnice a znamená povinnost zaplatit příplatek.

V zájmu zabránění neoprávněného použití silnice, vždy při nákupu kontrolujte SPZ, insignie, kategorii mýtného a dobu platnosti na kontrolním kupónu!

V případě elektronické platby mýtného potvrzení o přijetí slouží jako potvrzení (e-mail zaslaný naším systémem nebo kontrolní kupón ke stažení). Kontrolní kupón nebo potvrzovací zprávu obdržené po zakoupení doporučujeme uschovat dva roky od posledního dne platnosti dálniční známky.

Kategorie vozidla

Kategorie vozidel systému dálničních známek byly vyvinuty podle oficiálního záznamu v osvědčení o registraci. Počet osob, které mohou být ve vozidle přepravovány, se stanoví na základě úředního záznamu v osvědčení o registraci („S.1.“ – počet sedadel s řidičem), a nikoli na základě počtu sedadel aktuálně viditelných ve vozidle.

Kategorie D1
Podle rozhodnutí o registraci kód v poli „J“ je „M1“. Jsou zde zahrnuty osobní automobily, motorová vozidla do 5 + 2 sedadel a vozidla naložená s maximální přípustná hmotností do 3,5 tuny a jejich kombinace s přívěsy / návěsy.

Kategorie motocyklu D1M
Jsou zde zahrnuty motocykly. Celostátní roční a okresní roční e-známky pro motocykly lze zakoupit za ceny odpovídající kategorii poplatků D1.

Kategorie D2
Jsou zde zahrnuty všechny automobily, které nepatří do jiných mýtných kategorií a nesplňují podmínky pro výběr mýtného podle zvláštních právních předpisů.Podle osvědčení o registraci kód v poli „J“ může být „M1“ pro osobní automobil, který může přepravovat více než 7 osob, nebo může být „N1“ pro nákladní automobil (do celkové hmotnosti 3,5 t).

Kategorie U
Sem patří přívěsy tažené vozidlem kategorie D2. Podle osvědčení o registraci kód v poli „J“ je „O1“ pro návěsy / přívěsy s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřesahující 750 kg. V případě návěsů / přívěsů s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla 0,75–3,5 tuny kód může být „O2“. Známka kategorie U musí být vyměněna za registrační číslo přívěsu.

Doba platnosti

S výjimkou okresních známek jsou dálniční známky časově závislé, což znamená, že s nimi lze po dobu platnosti použít síť mýtného po celé zemi.Okresní známka je rovněž oblastní, takže během doby platnosti lze použít pouze silniční síť daného kraje.

10-ti denní (týdenní) známka
Platí pro datum zahájení stanovené kupujícím a dalších 9 dní, tj. celkem 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů, do 24. hodiny 10. dne.

1denní známka
Platí od počátečního data zadaného zákazníkem do 24. hodiny daného dne.

Měsíční známka
Platí od počátečního dne uvedeného kupujícím do 24. téhož dne následujícího měsíce. Není-li takový den v měsíci vypršení platnosti, bude to do 24. hodiny posledního dne měsíce.

Roční známka
Platí do 24 hodin dne 31. ledna roku následujícího po dotyčném roce. Pokud je nákup proveden 1. ledna aktuálního roku, může být platný celkem 13 měsíců. Roční elektronická dálniční známka poskytuje právo používat dálnici od data nákupu do 24. hodin dne ledna 31. roku následujícího po dotyčném roce v případě nákupu v době platnosti.

Roční krajská známka
Platí do 24 hodin dne 31. ledna roku následujícího po dotyčném roce. Může být použita oblastní dálniční známka, se kterou lze použít zpoplatněná silniční síť kraje, za jedno vozidlo lze uplatnit několik krajských e-známek. Platí za administrativní hranice kraje až do prvního dopravního uzlu za krajem.

Ceny maďarských dálničních známek 2024

Následující harmonogram poplatků je platný od 1. ledna 2024. Mýtné uvedené na dálniční známce je vždy částka bruto, tj. zahrnuje DPH.

  10DENNÍ 1DENNÍ MĚSÍČNÍ
D1 €16.20 €13.04 €26.23
D2 €23.57 €18.51 €37.14
U €16.20 €13.04 €26.23
D1M €8.10 €6.51 €13.11
  ROČNÍ 2024 KRAJSKÉ 2024
D1 €144.96 €16.86
D2 €205.77 €33.75
U €144.96 €16.86
D1M €144.96 €16.86

* Jelikož jsou motocykly po celý rok zřídka používány, nemají samostatnou roční celostátní a roční krajskou e-známku – pokud ji budeme nadále potřebovat, můžeme si ji koupit za ceny odpovídající kategorii poplatků D1, tj. vybrat si pro náš motocykl dálniční známku D1.

Transakční poplatky jsou zahrnuty v aktuálních VOP.

Proces objednávání

Nákupy na našem webu probíhají bez registrace. Po zadání požadovaných údajů může uživatel zaplatit cenu dálniční známky kreditní kartou a prostřednictvím zabezpečeného platebního kanálu.

Po výběru e-známky, kterou chcete zakoupit, zadáte požadované údaje, zkontrolujete je a po přijetí všeobecných podmínek a zásad správy dat klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Tímto způsobem je uživatel přesměrován na stránku bezpečných plateb OTP Mobil / SimplePay jako partner přijímající platební karty (naše společnost nevidí ani nespravuje žádné údaje o vaší kartě).

Uživatel zadá údaje o své platební kartě do zabezpečeného rozhraní SimplePay a poté provede platbu. SimplePay poté uživatele přesměruje zpět na naši webovou stránku.

Po úspěšné platbě se na zobrazující stránce uvedeme podrobnosti nákupu včetně s identifikací známky potvrzující úspěšný nákup známky, a zároveň zasíláme potvrzující e-mail na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem, který rovněž obsahuje podrobnosti o nákupu a ID známky.

Uživatel také obdrží potvrzující e-mail od OTP Mobil / SimplePay o proběhlé platbě.

Je důležité zdůraznit, že uskutečněné finanční splnění neznamená automaticky právo používat dálnici, ve svém vlastním zájmu prosím zkontrolujte ve svém prohlížeči, zda-li se ve vašem prohlížeči zobrazí potvrzení o úspěchu (se zvláštním zřetelem na ID označení známky) anebo zda-li jste obdrželi potvrzení o úspěšném nákupu v e-mailu. Pokud se tak nestalo, informujte prosím naši zákaznickou linku.

Ve všech případech prosím zkontrolujte státní poznávací značku, insignie a dobu platnosti, abyste předešli typickým chybám. Doporučuje se uchovat potvrzovací doklad po dobu 2 let od posledního dne platnosti.