Ceny

Kolik stojí 10 denní, měsíční a roční, dále roční krajská dálniční známka v Maďarsku?

Následující harmonogram poplatků je platný od 1. ledna 2021. Mýtné uvedené na dálniční známce je vždy hrubá částka, tj. zahrnuje DPH. V naší tabulce jsme shrnuli oficiální poplatky e-známek patřících do jednotlivých kategorií vozidel.

KATEGORIE 10-TI DENNÍ MĚSÍČNÍ ROČNÍ KRAJSKÉ
D1 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660 Ft 5 200 Ft
D2 7 270 Ft 9 930 Ft 44 660 Ft 10 390 Ft
B2 16 110 Ft 22 830 Ft 207 770 Ft 20 780 Ft
U 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660 Ft 5 200 Ft
D1M * 1 530 Ft 2 600 Ft

* Vzhledem k tomu, že motocykly jsou zřídka používány po celý rok, nemají samostatnou roční celostátní a roční krajskou e-známku – pokud ji stále potřebujeme, můžeme ji zakoupit za ceny odpovídající kategorii poplatků D1, tj. vyberme známku D1 pro náš motocykl.

Výše poplatku uvedená v tabulce závisí na kategorii poplatků za vozidlo, kterou lze určit pomocí úředních záznamů v osvědčení o registraci (J – kategorie vozidla, F.1 – maximální přípustná celková hmotnost, S.1 – počet přepravovaných osob):

Kategorie poplatku D1

Zahrnuje motocykly a osobní automobily s celkovou nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 t a kapacitou až 7 osob a jeho přívěsy.

Kategorie poplatku D2

Zde mohou být zahrnuta všechna motorová vozidla, která nepatří do jiných kategorií poplatku a nesplňují podmínky pro výběr mýtného. Další informace: Pokud osvědčení o registraci vozidla obsahuje zařazení N1 v poli J, je toto vozidlo – bez ohledu na počtu přepravovaných osob – v kategorii kategorie poplatku D2.

Kategorie poplatku B2

Autobus: vozidlo určené k přepravě cestujících a obsahující více než 9 trvalých sedadel, včetně sedadla řidiče.

Kategorie poplatku U

Přívěsy / přípojná vozidla poplatkové kategorie D2 a B2.

Zpoplatněný silniční síť lze v Maďarsku užívat pouze s platným oprávněním na užívání silnic, což znamená, že musíme zajistit, aby byla před vjezdem pořízena dálniční známka. Nejstarším datem začátku platnosti může být vždy datum nákupu (den-hodina-minuta), takže nelze zakoupit e-známku s následnou platností.Pro uživatele v dobré víře, kteří omylem vjeli na zpoplatněný úsek silnice, poskytuje nejnovější pravidlo nanejvýš od vjezdu 60 minut pro zakoupení oprávnění na užívání silnic.

Poplatek za služby

Při nákupu známky na našich webových stránkách účtujeme poplatek za transakci, který se během objednávky objeví na stránce se souhrnem platby. Aktuální výši poplatku za službu zjistíte z VOP.