Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

D1 e-známka

Osobní vozidlo (až 7 osob) – Kategorie D1 zahrnuje osobní automobil s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla nejvýše 3,5 t a kapacitou až 7 osob a jeho přívěs. Lze zakoupit 10denní (týdenní), měsíční, roční a krajskou verzi. Pro použití zpoplatněných úseků silnic v Maďarsku (dálnice, rychlostní silnice) je vyžadována platná dálniční známka.
D1 – 10denní dálniční známka
Platí pro datum zahájení stanovené zákazníkem a dalších 9 dnů, tj. celkem 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů, do 24. hodiny 10. dne.
D1 – Měsíční dálniční známka
Platí od počátečního dne uvedeného kupujícím do 24. hodin téhož dne následujícího měsíce. Není-li takový den v měsíci vypršení platnosti, bude to do 24. hodiny posledního dne měsíce.
D1 – Roční dálniční známka
Platí do 24 hodiny dne 31. ledna roku následujícího po dotyčném roce.
D1 – Roční krajské dálniční známka
Platí do 24 hodiny dne 31. ledna roku následujícího po dotyčném roce. Lze s ním použít síť mýtného v kraji a pro jedno vozidlo lze zakoupit několik krajských e-známek. Platí za administrativními hranicemi kraje až do prvního uzlu za krajem.
D1 – 1denní dálniční známka
Platí od počátečního data zadaného zákazníkem do 24. hodiny daného dne.