Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Příplatky

Pokud vozidlo v době kontroly nemá platnou dálniční známku, je majitel nebo provozovatel povinen v případě neoprávněného užívání silnice zaplatit příplatek odpovídající kategorii vozidla. Výše příplatku je uvedena v tabulce níže.

KATEGORIE PLATEB

(D1, D2, B2)

ZÁKLADNÍ POPLATEK

(V případě platby do 60 dnů)

ZVÝŠENÝ DOPLŇKOVÝ POPLATEK

(V případě plateb po 60 dnů)

D1 / D2

18 750 Ft

74 970 Ft

B2

84 330 Ft

337 290 Ft

Lhůta pro platbu začíná běžet od obdržení dopisu s žádostí o zaplacení příplatku.

Pravidlo vztahující se na jízdní soupravy

Provozovatel nebo majitel tažného vozidla je povinen zaplatit příplatek i v případě, pokud tažné vozidlo ani jeho přívěs (mýtná kategorie U) patřící do mýtné kategorie D2 nebo B2 jízdní soupravy nemá platnou e-známku, v takovém případě nevznikají dva, ale pouze jeden příplatek. Od provozovatele nebo vlastníka může být požadováno, aby pokutu zaplatil, pokud tažné vozidlo má, avšak přívěs nemá nárok na užívání silnice.

Maximalizace příplatku

Řidič však bohužel může z několika důvodů (např. přepis SPZ, chybná kategorie) několikrát vjet na zpoplatněný silniční síť za předpokladu, že má platnou dálniční známku, a opak mu bude zřejmý až po obdržení první upomínky o zaplacení mýtného. Stojí za zmínku, že v tomto případě pravděpodobně uplyne delší časové období mezi prvním neoprávněným užíváním silnice a obdržením příslušného oznámení o zaplacení mýtného, přičemž během této doby může každý den vzniknout povinnost placení příplatku. Pokud vzniklo více než dvě bezplatné užívání silnic, může majitel nebo provozovatel vozidla kromě splnění podmínek stanovených ve vyhlášce o mýtném požádat zákaznický servis Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. osobně nebo písemně (v tištěné formě nebo e-mailem) o maximalizaci pokuty za maximálně dvě povinnosti za příplatek v zákaznickém servisu Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Je důležité si uvědomit, že žádost lze podat pouze do 75 kalendářních dnů od obdržení prvního dopisu s výzvou, můžeme však využít možnosti maximalizovat příplatek několikrát za kalendářní rok.

Postup zaplacení příplatku u zahraničních vozidel

NÚSZ Zrt. vybírá výši příplatků za vozidla se zahraničním znakem, která jezdí po zpoplatněné silniční sítě v Maďarsku bez e-známky nebo s nevhodným e-známkou za pomoci zahraničních partnerských kanceláří. Při abscence dohody s dotčenými zeměmi nemá NÚSZ Zrt. přímý přístup do registrů, pomocí nichž by bylo možné identifikovat majitele nebo provozovatele dotyčných vozidel na základě registračních značek. Z tohoto důvodu využívá NÚSZ Zrt. Služby společností, které mají přímý nebo nepřímý přístup do registru dané země. NÚSZ Zrt. v současné době má smluvní vztah se 3 kancelářemi, za jejichž účasti existuje možnost vést řízení v zájmu zaplacení příplatků ve 22 zemích.