Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Kategorie vozidel

V maďarském systému je možné na základě klasifikace kategorií rozhodnout, jakou dálniční známku si musíme pro dané vozidlo pořídit.

Tyto kategorie vozidel byly vytvořeny podle oficiálního záznamu v osvědčení o registraci, takže pokud si nejsme jisti, stačí nahlédnout do osvědčení. Počet osob, které mohou být ve vozidle přepravovány, se stanoví na základě úředního záznamu v osvědčení o registraci („S.1.“ – počet sedadel s řidičem), a nikoli na základě počtu sedadel aktuálně viditelných ve vozidle.

Kategorie D1
Podle rozhodnutí o registraci je kód v poli „J“ „M1“. Jsou zde zahrnuty osobní automobily, vozidla do 5 + 2 sedadel a maximální přípustnou hmotnost naloženého vozidla do 3,5 tuny a také jejich kombinace s návěsy / přívěsy.

Kategorie motocyklů D1M
Zde jsou zahrnuty motocykly. Roční národní a roční okresní e-známku pro motocykly lze zakoupit za ceny odpovídající kategorii poplatků D1.

Kategorie D2
Jsou zde zahrnuta všechna vozdila, která nepatří do jiných mýtných kategorií a nesplňují podmínky mýtného podle zvláštních právních předpisů. Podle osvědčení o registraci může být v poli „J“ kód „M1“ pro osobní automobil, který může přepravovat více než 7 osob, nebo to může být „N1“ pro nákladní automobil (do celkové hmotnosti 3,5 t).

Kategorie U
Náleží jsem návěsy vozidel patřících do kategorie D2. Podle osvědčení o registraci je kód v poli „J“ „O1“, v případě návěsů / přívěsů s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřesahující 750 kg. U přívěsů / přívěsů s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla 0,75 – 3,5 tuny může být kód „O2“. Známka kategorie U musí být vyměněna za registrační číslo přívěsu.