Česky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

B2 e-známka

Autobus (10 nebo více sedadel) – Autobusy – všechna vozidla určená k přepravě cestujících a obsahující více než 9 stálých sedadel, včetně sedadla řidiče. Pro použití zpoplatněných úseků silnic v Maďarsku (dálnice, rychlostní silnice) je vyžadována platná dálniční známka.
B2 – 10denní dálniční známka
Platí pro datum zahájení stanovené zákazníkem a dalších 9 dnů, tj. celkem 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů, do 24. hodiny 10. dne.
B2 – Měsíční dálniční známka
Platí od počátečního dne uvedeného kupujícím do 24. hodin téhož dne následujícího měsíce. Není-li takový den v měsíci vypršení platnosti, bude to do 24. hodiny posledního dne měsíce.
B2 – Roční dálniční známka
Platí do 24 hodiny dne 31. ledna roku následujícího po dotyčném roce.
B2 – Roční krajské dálniční známka
Platí do 24 hodiny dne 31. ledna roku následujícího po dotyčném roce. Lze s ním použít síť mýtného v kraji a pro jedno vozidlo lze zakoupit několik krajských e-známek. Platí za administrativními hranicemi kraje až do prvního uzlu za krajem.
B2 – 1denní dálniční známka
Platí od počátečního data zadaného zákazníkem do 24. hodiny daného dne.